30 de juliol de 2011

INDIGNAT...

Avui el Diari de Tarragona portava una noticia on el regidor de les Cup a Reus


denunciava que havia assistit a una reunio on durant tres hores nomes s'havia parlat d'una estatua i s'havia esmorzat. Per assistir a aquesta reunio els regidors havien cobrat entre 800 i 1100 € i que no hi havia dret, havian guanyat amb tres hores lo que la majoria de ciutadans tardan un mes a guanyarINDIGNANT.Durant els tres anys que vaig ser regidor a l'Ajuntament d'Alforja vaig assistir a nombroses juntes de govern, es l'organ que concedeix permisos d'obres, aprova les factures que s'han de pagar, fa els contractes als treeballadors, etc. Normalment la feina ja esta feta pel secretari/a que t'ho dona tot ja mastegat, el permisos d'obres ja arriven amb l'informe del tecnic municipal que dona el vist-i-plau o no, els regidors nomes firmen lo que el tecnic diu, ( com ha de ser). A les juntes de govern que jo vaig assitir solien durar de mitja algo menys d'una hora i eren molt ultils per assabentar-te de tot lo que s'estava fent per les diferents regidories.


Crec que per llei, no ho se segur, se n'han de fer com a minim dues al mes pero si conve es fan les que siguin necessaries ja que de vegades depen que de algun assumpte estigui aprovat per junta de govern per poder gaudir de subvencions, etc..
El nou govern municipal s'ha auto otorgat una indemnitzacio de 150€ ( 25000 peles) per assitir a les juntes, suposant que nomes assiteixin a les dues que es fan cada mes, cada regidor cobrara per un parell d'hores de feina lo que la majoria de ciutadans guanyen amb mig mes de treball.INDIGNANT.

5 d’abril de 2011

UNA PROPOSTA INTERESSANT...

Per la politica municipal trobo la proposta força interessant... si mes no, novedosa http://ercalforja.blogspot.com/2011/04/alforja-ara-tots.html