17 de desembre de 2008

UN MAL DIA ...

Ahir no va ser un bon dia pel pais
Catalunya va perdre tres batalles simbóliques, en primer lloc el Tribunal de la Rota que jutja les coses de l'esglesia va sentenciar que les obres
d'art de La franja pertanyen a la nova dióseci de Barbastre i s'hauran de retornar.


En segon lloc un altre tribunal, en aquest cas de Paris va donar la raó a la Federación Española de Rugby i no deixa que la Federació Catalana sigui membre de ple dret de la Federació internacional, tot aixó amparant-se en una llei franquista del 1941.


En tercer lloc la carta d'un senyor anomenat Opazo membre de UPyD de Rosa Diez i en nom de la pluralitat i l'educació ha demanant que Swiss Airways tregués el missatge de cortesia en català en alguns del vols de la companyia. Segons l'Opazo aquest el català és un dialecte regional de segon ordre parlat per només unes 700.000 persones. Carta desautoritzada pel mateix partit de Rosa Diez, tot i així els suïssos l'hi han fet cas i ha guanyat l'Opazo.
Sembla ser que a Madrid els "mundo i le COPE'S" va fer seva la carta i han inundat de missives a la companyia aeria, aquests espantats per l'operació i algún connat de boicot han decidit consultar al'emabixada espanyola, (ja hem begut oli).

On era el nostre govern mentres passava aixó?,.. al Japo, sembla.